Ez a weboldal sütiket használ a weboldal funkcionalitásának biztosításához és az internetes forgalmi statisztikák beszerzéséhez. További információk.

info@minikam.com
Telefonos megrendelések: 8:00 - 16:00 - +36 1550 7815
KATEGÓRIÁK
Panasztételi_protokoll.pdf _szerződéstől_való_elállás.pdf
 
Szavatosság, garancia, jótállás

Az áru átvételkor után ellenőrizze az árut és az áru értékesítésének igazolását is. A feltárt hibák az Ön felelőssége, hogy e-mailben vagy telefonon legkésőbb az áru kézhezvételétől számított 3 napon belül értesítsék. Ha a termék hibás, akkor az árut a címünkre kell küldeni. Ne felejtse el csatolni az értékesítési bizonylat másolatát és egy levelet, amely jelzi, hogy miért reklamálja az árut. A jótállás időtartama 24 hónap, és a vásárló átvételétől kezdve elkezdődik. Panasz beérkezése - postai küldemények küldése saját költségén, ajánlott küldeni ajánlott levélként. A panasz átvételéről és felbontásáról tájékoztatjuk Önt.
 
Visszaküldheti az árut erre a címre:
Svet kamier s.r.o.
1. Mája 8
07301 Sobrance
Szlovákia
 
  • Csak a megtisztított és minden szennyeződéstől mentes árut kell benyújtani a panaszhoz.
  • Csatlakoztassa a vásárlási nyugta másolatát - egy számlát, amely garanciális kártyaként is szolgál.
  • Letöltheti a panasznaplónkat, ahol felsorolhatjuk a hibaképet: Panasz protokoll
  • Azt is megkérjük, hogy adja meg telefonszámát, e-mail címét, hogy panaszunkat kifejezhessük és tájékoztassunk róla.
Reklamációs szabályzat
 
Reklamációról akkor van szó, ha az ügyfél a reklamált terméken meghibásodást észlel, amely miatt a termék nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanság tágabb fogalom, amely jelenti a termék leírásában szereplő tulajdonságok hiányát is. A vevő jogosult érvényesíteni a reklamációhoz való jogát, amennyiben a terméken észlelt  hibák a gyártó, a beszállító vagy az eladó hibájából keletkeztek, továbbá vonatkozik rá a garancia és a termék vételére az eladónál került sor. Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az áru átvétele után jelennek meg a jótállási időn belül, amely a vásárlástól számított 2 év. A hibás termék új termékre történő cseréje esetén az említett időtartam újból számítandó.
 
A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  • Alany – aki a reklamációt benyújtotta (telefon, e-mail, név, cég, cím).
  • Tárgy – mi a reklamáció tárgya és hogyan nyilvánul meg a hiba.
  • A reklamált termék márkája, típusa és eladója.
  • A termék telepítésének, ill. a szolgáltatás teljesítésének időpontja.
Reklamáció esetén a vevő köteles előterjeszteni a szabályosan kitöltött garancialevelet és a vételi bizonylatot.
 
1. A hiba fellépéséről a vásárlónak informálnia kell a Kemvilag.hu üzletet a termék megvásárlásának időpontjától számított 2 éven belül. A jótállási idő lejárta után a vásárlónak a reklamációhoz való joga megszűnik, ami ugyanakkor felmenti a Kemvilag.hu üzletet a felelősség alól.
 
2. A reklamációs eljárás célja a termék rendeltetésszerű használatra való újbóli képessége, többek között a termék új, hibátlan, a reklamációban meghatározott termékhez hasonló termékre való cseréje által. A termékcsere megtörténhet továbbá egy másik típusú termékre is, amelynek ára nem haladhatja meg a reklamált termékét. Amennyiben az meghaladja a reklamált termék vásárlási árát, az ügyfél köteles az árkülönbséget kiegyenlíteni. Az eladó a reklamációban szereplő termék árának visszatérítését, vagy a termék javítását is lehetővé teszi, amennyiben az megvalósítható.
 
3. A reklamáció elfogadásának alapvető feltétele a számla, vagy a nyugta megléte.
 
4. Amennyiben a reklamált termék hibás, a vásárló élhet a termék új, vagy eltérő típusra való cseréjének lehetőségével. Termékcsere esetében az új termék árának meg kell felelnie a reklamációban szereplőének. Amennyiben meghaladja a reklamált termék vásárlási árát, az ügyfél köteles az árkülönbséget kiegyenlíteni. 
 
5. Amennyiben a jótállási időszak alatt a terméken hiba észlelésére kerül sor, az eladó köteles megállapítani, hogy elhárítható vagy elháríthatatlan hibáról van-e szó. Amennyiben a termékhiba az ügyfélnél elhárítható, a javítás ingyenesen lesz végrehajtva, illetve sor kerül a megfelelő pótalkatrész, illetve egység megrendelésre. A kijavíthatatlan terméket kicserélik. A reklamáció elintézésére és a hiba elhárítására haladéktalanul, legkésőbb azonban a reklamáció érvényesítésétől számított napon kerül sor, amennyiben az eladó és a vevő másként nem állapodnak meg. A határidőbe nem számítódik be a hiba szakmai elbírálásához szükséges idő. A garanciális időszak hosszát a vonatkozó törvényi rendelkezések szabályozzák – ez a berendezés típusától függően az áru vevő által történt megvásárlásától számított 24 hónap. A garanciális időszak a garanciális javítás időtartamával hosszabbodik meg, amikor a vevőnek nem állt módjában használni a terméket.

Jótállási idő:

- a vevőnél - magánszemély / nem vállalkozó általában 24 hónapos garanciát fizet, és attól kezdődik, hogy a terméket a vevő átvette (a kereskedelmi törvény alapján).

- a vevőnél - jogi személy / vállalkozó - 12 hónapos garanciát fizet, és a vevő a termék átvételétől kezdődik (a kereskedelmi törvény szerint), kivéve, ha az eladó és a vevő másként megállapodnak.

 
6. Amennyiben a termék javítása, vagy cseréje nem lehetséges, a vásárló élhet a vásárlás elállásának jogával és igényelheti a termék teljes árának visszatérítését.
 
7. A meghibásodott termék árának visszatérítésekor az ügyfél visszakapja a teljes, kifizetett árat függetlenül attól, hogy időközben a termék ára emelkedett-e, vagy csökkent.
 
8. A reklamáció pozitív kiértékelése esetében minden alkalommal kiállításra kerül a nyugta / számla korrekciós bizonylata, amely a reklamációs folyamat befejezését igazolja. A reklamációt illető korrekciós bizonylat fénymásolt változata minden alkalommal hozzá van csatolva a reklamált termékhez.
 
9. A Kemvilag.hu webüzletben történő vásárlást igazoló nyugta / számla, vagy a reklamációs bejelentőlap csatolása nélkül a reklamáció nem kerül kiértékelésre.
a) A termék megvásárlásától számított két évet meghaladó időszakon túl benyújtott reklamációt nem fogadunk el.
b) Más üzletben vásárolt termékkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.
c) Megrongált állapotban lévő termékkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. Az ügyfél köteles a terméket az üzletbe ápolt és tiszta állapotban eljuttatni. A fenti kritériumok figyelmen kívül hagyása esetében a reklamáció automatikusan elutasításra kerül.
d) A termékre vonatkozó garancia csupán abban az esetben érvényes, ha a telepítést az eladó vagy a szerződéses szerviz hajtja végre.
Az eladó nem felel a harmadik telepítő cég által végrehajtott telepítés, szerviz és vizsgálat során keletkezett károkért (kivéve a szerződéses szervizt), valamint a harmadik telepítő cég által elvégzett szakszerűtlen telepítés következtében keletkezett károkért.
A garancia szakszerűtlen termékszerviz és karbantartás esetén is érvényét veszti (a szervizelést kizárólag megfelelő szakképzettségű személy végezheti).
A termékre vonatkozó garancia csupán abban az esetben érvényes, amennyiben a termék használata összhangban van a felhasználói kézikönyvben, illetve a használati utasításban feltüntetett céllal, a termék rendszeres karbantartása biztosított és nem áll fenn a túlterhelés veszélye, a használati utasításban feltüntetett feltételek figyelmen kívül hagyása miatt.
A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használata miatt keletkezett hibákra.
A garancia az anyag- és a gyártási hibákból eredő hiányosságokra vonatkozik. A garancia az áru gyártási hibáira vonatkozik, továbbá azokra a hibákra, amelyek nem tartoznak a szakszerűtlen
vagy hanyag kezelés, a termék nem rendeltetésszerű használata, a mechanikai sérülés vagy kopás, vegyi hatás, illetve az elkerülhetetlen tényezők hatásának kategóriájába.
 
10. A beérkezett reklamációkat a Kemvilag.hu által felhatalmazott, külső cég értékeli ki.
 
TELEFONOS MEGRENDELÉSEK +36 1550 7815

MINŐSÉG

Szakemberek vagyunk ezen a területen, 15 éve kínálunk kiváló minőségű kémtechnológiát. Egyedi márkák kizárólagos importőre vagyunk.

ELÉGEDETTSÉG

Pénz visszafizetési garancia 14 napon belül. Hogyha nem elégedett a termékkel, visszafizetjük a teljes összeget.

JÓTÁLLÁS

Biztosítjuk a problémamentes és gyors reklamáció feldolgozását és garantált javítást. Jótállás: 2 év

GYORS SZÁLLÍTÁS

A raktáron lévő terméket 48 órán belül szálítjuk.

INGYENES KISZÁLLÍTÁS

50 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítás. Ehhez az összes kém technika alacsony árait és érdekes kedvezményeket kínálunk.

A termék bekerült a kosárba: